Psykoterapi Memofo

Hvad er terapi?

En professionel samtale mellem 2 eller flere personer, hvor formålet er behandling af uhensigtsmæssige forhold, der skaber forpinthed, mistrivsel og mentale udfordringer hos klienter. Terapi findes både som individuel terapi, parterapi og som familieterapi.

Hvem vælger terapi?

Psykoterapi er en særdeles effektiv samtaleform, som både, psykisk syge men i høj grad også raske og ressourcestærke personer med et vist overskud har stor gavn af.
Terapi adskiller sig fra coaching ved i høj grad at være målrettet behandling af livskriser, traumatiske begivenheder og oplevelser som: at ”sidde fast”, føle sig handlingslammet eller at gå ”i sort”. Kort sagt, terapi…

 • Går et spadestik dybere, her arbejder vi både med fortid, nutid og fremtid
 • Arbejde med temaer som psyke, fysik, relationer, livsbetingelser, vaner, mønstre, følelser, tanker, adfærd og fysiske reaktioner alt sammen i et helbredende perspektiv.
 • Handler om at klienten får viden om og indsigt i egen situation, i egne styrker og ressourcer samt redskaber til, hvad og hvordan vi kan håndtere disse situationer.

Hvorfor vælge individuel terapi?

De fleste personer oplever perioder i livet, hvor livsvilkår byder på store, vanskelige, interessante eller betydningsfulde beslutninger. Det er helt almindeligt. Afhængigt af udfordringens karakter og menneskers fysiske og mentale overskud, evner og ressourcer kan vi opleve det lettere eller sværere at tackle livet, hverdagens udfordringer, krav og forventninger.
Både større og mindre udfordringer i hverdagen har betydning for vores trivsel og mentale sundhed. Det kan være:

 • Perioder i livet, hvor din fysiske- eller mentale trivsel rammes af væsentlige begrænsninger
 • At traumatiske begivenheder bliver ved med at ”spænde ben” for den fremtid og det liv, du drømmer om?
 • At du står overfor svære beslutninger, tanker der kører i ring,
 • Eller går rundt med en følelse af tvivl, utilstrækkelighed eller af at være alene?
Så er individuel terapi en særdeles virksom og nænsom måde at skabe ønskede forandringer og udvikling i sit liv.
Hos Memofo har vi stor succes med individuel terapi som online forløb. Uanset om du befinder dig i Jylland, på Fyn eller Sjælland, med onlineforløb er afstanden ingen hindring.Fakta:


 • Titel: Psykoterapeut eller terapeut – ikke en beskyttet titel, derfor kan alle i princippet kalde sig kalde sig psykoterapeut.
 • Psykoterapeut, MPF: Din sikkerhed for at din psykoterapeut har gennemført en uddannelse der er kvalitetssikret og af høj standard.
 • Uddannelse: Videregående- eller lang efteruddannelse, af og til suppleret med korte kurser.
 • Viden: Ofte både specifik og generel viden.
 • Metode: Stor forskel på, hvordan den enkelte terapeut griber behandlingen an – afhænger i høj grad af hvilken uddannelse og teoretisk afsæt, der ligger bag.

Inge Jessen


Fordi jeg har stor erfaring i hverdagsudfordringer der handler om:
• Mistrivsel, mental sundhed og manglende overskud
• Angst, tristhed og stress problematikker
• Ensomhed og utilstrækkelighed
• Sygemelding fra job, jobafklaring
• Overvægt, undervægt og selvskade
• Partnervold
• Kritisk sygdom og sorg
• Hjælp til at gå i skole


Book en tid hos Memofo