Familieterapi Memofo

Hvad er familieterapi?

En professionel samtale mellem terapeut og 2 eller flere familiemedlemmer. Formålet er behandling af uhensigtsmæssige forhold der skaber forpinthed, mistrivsel og mentale udfordringer i familien.

Familieterapi er rummet, hvor trygge og støttende rammer åbner mulighed for, at hvert enkelt familiemedlem får mulighed for at give udtryk for, hvordan problemer opleves, føles og håndteres både for sig selv og i forhold til de andre i familien.

Hvad er familierådgivning?

Familierådgivning adskiller sig fra familieterapi på den måde, at den også rummer forslag og anvisninger i et rådgivende perspektiv. Altså konkrete forslag til, hvad man som familie kan gøre i konkrete situationer.
Familieterapi og rådgivning åbner for refleksion, nye perspektiver på problemer og kunsten at ”spille hinanden gode”, her bliver fællesskab omkring problemløsning centralt. Kort sagt, familieterapi og rådgivning…

 • Er effektive og fokuserede metoder til at løfte familiers trivsel og mentale kapaciteter
 • Drejer sig om at afdække faldgruber, potentialer og ressourcer, for den enkelte og familien samlet set

Hvem vælger familieterapi?

De fleste familier kan i perioder opleves konfliktfyldte, frustrerende og kriseramte. Det er helt almindeligt. En ”familie på kollisionskurs”, defineres gennem forhold, hvor en eller flere i familien oplever, at konflikter bliver uløselige, irrationelle og nedbrydende.
Familier der:

 • Savner at være fælles om at løse vanskelige situationer.
 • Støder ind i endnu flere problemer eller vanskelige situationer, i forgæves forsøg på at løse problemet?
 • Sårer og kritiserer hinanden?
 • Oplever, at en er ramt af et problem, der får indflydelse i en grad, så hele familien rammes?
 • Misforstår hinanden, ser forskelligt på problemet, eller at samværet i familien belastes på måder, der udløser skænderier og at man undgår hinanden.

Hvorfor vælge familieterapi?

De udløsende faktorer for ”familier på kollisionskurs”, kan være mange, her er blot enkelte eksempler:

 • Problemer, der udvikler sig til konflikter i familien
 • Uenighed om opdragelse
 • Når familien rammes af:
 •   - Kritisk sygdom
    - Psykisk sygdom
    - Afskedigelse fra jobbet
    - Arbejdsskader
    - Hjælp! Mit barn bliver mobbet, har indlæringsvanskeligheder etc.
    - AdfærdsproblemerHos mange familier kan problemer ofte opleves så massive, så ødelæggende og så opslidende, at et samarbejde med en professionel ses som den mest skånsomme vej. I jagten på den lykkelige familie er det vigtigt at tage ansvar - også selvom problemerne kan synes uløselige.

Inge Jessen


Hvis din familie er udfordret på forhold, der udløser mistrivsel hos en eller flere:
• Tab og sorg
• Sygdom
• Selvskade
• Arbejdsskade eller afskedigelse
• Mobning
• Højt konfliktniveau


Book en tid hos Memofo