Parterapi Memofo

Hvad er parterapi?

En professionel samtale mellem dig, din partner og terapeuten. Formålet med parterapi er at afdække og behandle uhensigtsmæssige og relationelle forhold, der skaber forpinthed, mistrivsel og mentale udfordringer hos den ene eller begge parter.

Parterapi er en målrettet og effektiv samtaleform, som effektivt hjælper og støtter par til at se problemet fra nye sider. Parterapi kaster lys over dilemmaer, mønstre, vaner og lærer os at se og lytte til den anden på nye måder. Parterapi åbner for indsigt i problemets omfang og sammen afdækker vi mulige løsninger.

Parterapi åbner for konfliktløsning, refleksioner, nye perspektiver og måder at tænke om udfordringer på. Sammen finder vi løsninger, der er værdibaserede og passer til begge parter.
Kort sagt, parterapi...

 • Er en effektiv og fokuseret metode til at skabe den ønskede udvikling og forandring for begge.
 • Drejer sig om at afdække faldgruber, potentialer og ressourcer med fokus på relationen og målet.
 • Handler om at parret lærer at skabe en refleksiv distance og øge bevidstheden for sig og den anden.

Hvem vælger parterapi?

De fleste parforhold kan i perioder opleves konfliktfyldte, frustrerende og kriseramte - det er helt almindeligt. Men hvis en eller begge oplever, at konflikter bliver konstante, uløselige, irrationelle og nedbrydende, taler vi om ”usunde parforhold”.

Hvorfor vælge parterapi

De udløsende faktorer for ”usunde parforhold” kan være mange. I min klinik møder jeg typisk parproblematikker i form af:

 • Gensidige konflikter og misforståelser
 • Uenigheder der aldrig bliver løst og som får utilsigtede konsekvenser
 • Flere dages tavshed eller højlydte skænderier
 • Fortvivlelse, tristhed, mistrivsel fordi I sårer og kritiserer hinanden
 • Misbrugsproblematikker
 • Partnervold
Memofo betragter kvaliteten af samspil som en forudsætning for et sundt parforhold. Begge parter er eksperter på deres parforhold. Det er vigtigt at begge oplever terapien meningsfuld og brugbar, derfor har vi fokus på både enkeltperson og par. Uanset, om par har brug for:

 • Et ”afklarende-" eller ”terapeutisk-” forløb,
 • At sige ”farvel” og søger et fremadrettet samarbejdsforløb, så vil temaer som:
 • Konflikthåndtering
 • Gensidig respekt og støtte
 • Følelsesregulering
 • At lytte frem for at antage, tro og formode
 • Forventningsafstemning - kunsten at balancere dig, mig og os
Jeg inddrager begge parter, fokuserer på de styrker og ressourcer der er brugbare for at de når deres mål. Sammen iværksætter og understøtter vi den udviklingsproces, der giver mening for parret hver især, sammen og for de fælles børn, der kan være impliceret.Det er vigtigt og betydningsfuldt at inddrage begge parter. Vi fokuserer på de styrker og ressourcer, der er brugbare for at parret sammen bidrager til at nå deres fælles mål.
Sammen målretter, iværksætter og understøtter vi den udviklingsproces, der giver mening for at parret hver især, sammen og for de fælles børn, der kan være impliceret.

Inge Jessen


Hvis du oplever at, dit parforhold er på kollisionskurs:
• Højt konfliktniveau
• Kommunikation i hårknude
• Gensidige misforståelser
• Uenigheder der aldrig bliver løst eller har utilsigtede konsekvenser
• Tavshed eller højlydte skænderier
• Uindfriede forventninger til hinanden
• Misbrug og/eller partnervold


Book en tid hos Memofo