Supervision Memofo

Hvad er supervision?

Supervision handler om at skabe overblik – overblik til mennesker, der hjælper eller arbejder med mennesker. Supervision er en professionel samtale mellem supervisor og en eller flere supervisander. Det betyder at supervision både kan foregå for enkeltperson og som gruppe. Det kan være overblik over problemstillinger man møder i sit arbejdsliv.

Hvem vælger supervision?

Mange arbejdspladser benytter supervision som et yndet redskab til at løfte, udvikle og drage faglig og personlig omsorg for medarbejdere.
Supervision, er et redskab til at skabe større trivsel hos medarbejdere og virksomhedsejere, hvor menneskelig arbejdskraft ses som en vigtig ressource for at opnå succes – i disse organisationer benyttes supervision som et effektivt redskab til udvikling og optimering af organisationen og den enkelte – på både ledelses- og medarbejderniveau.
Kort sagt, supervision hjælper ledere og medarbejdere til:

  • At skabe overblik over problemer man møder i sit arbejde
  • Til at se nye muligheder og ideer
  • Få øje på nye perspektiver
  • Inddrager alle implicerede i opgaveløsningen

Hvorfor vælge supervision?

Supervision har både et fagligt, relationelt og trivselsmæssigt formål. De fleste både ledere og medarbejdere oplever arbejdssituationer, hvor de enten har mistet overblikket eller tænker: ”Hvordan kan jeg arbejde med denne problemstilling”.

Både medarbejdere og ledere oplever perioder i arbejdslivet, hvor livsvilkår byder på store, vanskelige, interessante eller betydningsfulde beslutninger. Det er helt almindeligt. Afhængigt af udfordringens karakter og menneskers fysiske og mentale overskud, evner og ressourcer kan vi opleve det lettere eller sværere at balancere sådanne perioder.

Hos Memofo er supervisionssamtaler til medarbejdere og ledere, der ønsker udvikling af deres faglige praksis og professionelle identitet.
Supervisionen er narrativt-systemisk inspireret og har karakter af fælles refleksionsrum, hvor omdrejningspunktet og fokus er på: At skabe indsigt og overblik i jeres faglige og professionelle praksis og på de udfordringer i møder i arbejdslivet.Både større og mindre udfordringer, har betydning for vores evne til at træffe gode og bæredygtige beslutninger, der beror på overblik, viden og med fokus på mennesket og på kerneopgaven.

Inge Jessen


Du kan med fordel overveje supervision når du vil:
• Udvikle din faglige identitet, så du professionelt kommer til at stå bedre
• Udvide dit faglige, relationelle og personlige perspektiv i arbejdet
• Øge dine handlemuligheder
• Opnå en trivselsmæssig effekt for dig selv og de mennesker du arbejder med


Book en tid hos Memofo