Vision, mission Memofo

Vision

At løfte den mentale sundhed og trivsel i befolkningen og dermed øge mennesker livsglæde.

Mission

At tilbyde individuelt tilrettelagte og målrettede behandlings- og rådgivnings tilbud, der gennem en holistisk tilgang sætter mennesket i centrum.

Hvad er trivsel?

Trivsel handler om:

  • At have det godt
  • At opleve overskud, gå-på-mod, handlekraft og glæde
  • Personlige oplevelser i hverdagen, som skabes af erfaringer, handlinger og vores relationer
  • Vores samspil med omverden og hvordan vi oplever den som meningsfuld

Trivsel opleves forskelligt fra person til person og netop derfor, er det vigtigt at alt samarbejde er individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i det dilemma, de færdigheder og ressourcer personen jeg sidder overfor har. Først her bliver det muligt at skabe en motiverende og succesfuld udviklingsproces.

Hvad er mental sundhed?

Mental sundhed er en forudsætning for menneskers trivsel i hverdagen.
Mental sundhed handler om:

  • At vores evner og ressourcer i tilstrækkeligt stort omfang muliggør, at vi håndterer de krav, forventninger og udfordringer, der er i hverdagen
  • At vi aktivt indgår i meningsfulde fællesskaber med andre mennesker
  • At vores psykiske ressourcer og evner, der er nødvendige for at udvikle og handle på de udfordringer, der er i hverdagen, er til stede eller tilstrækkeligt udviklet

Hvad betyder en holistisk tilgang?

Det betyder kort og godt, at jeg inkluderer alle menneskelige forhold, der har relation til det dilemma, der skaber mistrivsel eller uhåndterbare udfordringer, for det menneske jeg samarbejder med. Det gør jeg fordi flere uafhængige forhold ofte viser sig at have indflydelse. Og fordi jeg arbejder med de bagvedliggende årsager til mistrivsel og forpinthed for at skabe forudsætningen til optimal forandring.

Fysiske rammer

Indretningen af klinikken og dermed min arbejdsplads, har både stor betydning for de mennesker der opsøger mig og for mig selv.
Det skal være et indbydende, trygt, hyggeligt og et rart sted at være. Mine lokaler er indrettet så alt fremstår hjemmeligt, hyggeligt og indbydende kombineret med plads til tavler, der som arbejdsredskab understøtter og fastholder elementer fra samtalen."Man kan ikke lære et menneske noget. Man kan kun hjælpe det til at opdage, hvad det har i sig".


(Citat: Galileo Galilei.)

Jeg hjælper og støtter mennesker til at:


• Få indsigt i udfordringer og udveje
• Opdage deres potentialer
• Reducere og balancere ”burder, krav og forventninger” så hverdagen opleves håndterbar
• Bringe potentialer i spil på en hensigtsmæssig og meningsfuld måde
• Gøre hverdagen meningsfuld, indholdsrig og berigende


Book en tid hos Memofo