Professionel coaching Memofo

Hvad er coaching?

Coaching er er samtaleform, der effektivt hjælper og støtter mennesker på måder, der åbner for indsigt i dilemmaer og mulige løsninger. En coachende samtale har fokus på, refleksion, nye perspektiver og måder at tænke om udfordringer på. Her gælder det om at få øje på muligheder.

Kort sagt, coaching…

  • Er en fokuseret metode til at skabe udvikling og forandring,
  • Drejer sig om at coachee får øje faldgruber, potentialer og ressourcer,
  • Handler om at coachee lærer at skabe en refleksiv distance, øge bevidstheden og bringe sig selv i spil på den mest hensigtsmæssige måde.

Hvem vælger coaching?

Professionel coaching er et yndet samtaleredskab, som raske og ressourcestærke personer med et vist overskud foretrækker. Coaching adskiller sig fra terapi på den måde at, hvor terapi i høj grad er målrettet behandling og livskriser, er coaching et redskab med fokus på ressourcestærke personers ønske om udvikling og forandring af situation her og nu eller i den nærmeste fremtid.

Online konsultationer

Nemmere bliver det ikke. Om du befinder dig i Odense, Aarhus, Aalborg eller på Syddjurs. Med online konsultationer er den geografiske afstand ingen hindring. – og der foruden sparer du tid på transport.
Memofo dækker både Region Syddanmark og Region Midt- og Vestjylland

Hvorfor vælge coaching?

Når der er behov for sparing omkring større eller mindre udfordringer i hverdagen. Udfordringerne kan være både arbejdsrelaterede, personlige, private og i forhold til at kunne præstere eller nå specifikke mål.

Mål med coaching

Coachende samtaler har ofte karakter af afklaring i forhold til en konkret problematik. At afdække et problems omfang på måder der gør det nemmere at træffe velovervejede beslutninger og løse specifikke problemstillinger.Det bør du vide inden du vælger din coach…


  • Titel: Coach – ikke en beskyttet titel, derfor kan alle i princippet kalde sig coach.
  • Uddannelse: Ingen specifikke krav - sjældent videregående uddannelse, af og til korte eller længere kurser - af og til ingen.
  • Viden: Ingen specifik men generel viden om sammenhænge.
  • Metode: Fokus på hjælp til selvhjælp – sjældent gode råd og inspiration.
  • Dokumentation: Næsten ingen forskning.

Inge Jessen


Hvis du søger viden og indsigt og svar, der hjælper dig sikkert mod dit mål. Jeg guider dig:
• I afdækningen af dine styrker og ressourcer.
• Til realistisk målsætning.
• Jeg udfordrer dine tanke- og handlemønstre.
• Sammen tilrettelægger vi en realistisk og målrettet ”køreplan”.


Book en tid hos Memofo