Mental helbred ved medicinsk eller kirurgisk behandling mod overvægt

Det mentale helbred på kollisionskurs både før, under og efter medicinsk- eller kirurgisk behandling mod overvægt.

Det kræver både mental styrke og et kæmpe mod at vælge både medicinsk- og kirurgisk behandling mod overvægt.

Det er vigtigt at forstå, at mennesker der vælger en af disse udveje, føler sig stigmatiseret og utilstrækkelige. Medicinsk- og kirurgisk behandling mod overvægt, betragtes af de fleste som den ABSOLUT sidste udvej.

Medicinsk- og kirurgisk behandling mod overvægt er et TABU. Et tabu der er underlagt en samfundsdiskurs, altså en i talesat og defineret sandhed uden evidens – der af mange bliver italesat som: ”DEN LETTE VEJ”.

Lad mig lige slå det fast én gang for alle, når vi taler om overvægt og svær overvægt, så findes der absolut INGEN lette veje.

De menneskers jeg møder i klinikken og flere andre som jeg også kender til - det er ikke så få endda – taler om et liv med overvægt som skamfuldt, begrænsende, opslidende og ensomt.

De beretter om utallige fejlslagne vægttabsforsøg, som de forsøger at lægge bag sig. Det er mennesker af kød og blod, som har knoklet, kæmpet og sultet. De har været på utallige diæter, de har grint og de har grædt – mest i AFMAGT. Grædt fordi ”Luk munden og let røven” ikke har været nok.Så, at nå til den måske største beslutning af alle: ”Medicinsk- eller kirurgisk behandling”, kræver:
• MOD til at turde gå imod strømmen
• MOD til at sætte sig fri af fordomme og gamle overbevisninger
• MOD til at sætte eget liv og helbred over definerede sandheder
• VILJEN til at kæmpe for det, der har betydning – et sundt liv, godt helbred og rigtig mange gode år med dem, de holder af.
• MODET til at træffe den store og vanskelige beslutning.Pædagogiske og psykologiske aspekter

Mental kollisionskurs og for nogle endda et mentalt kollaps hænger sammen med at hovedet, følelser, tanker, oplevelser, overbevisninger etc. ikke kan følge med eller ændres selvom kiloene rasler af. Og hvad værst er, flere oplever stadig en stigmatisering, forskellen er blot at den har ændret sig fra:
1. Overvægtig til
2. Medicin eller kirurgi mod overvægt

De pædagogiske og psykologiske aspekter har ikke undergået nævneværdig forandring. Adfærden er den samme, måden vi tænker om mødet med andre, er det samme, identiteten er den samme – derfor er det afgørende at gennemgå en slags mental hovedrengøring, en opgradering af det mentale kompas – for at få hovedet med.

Læs mere


Kursus, det mentale helbred på kollisionskurs både før, under og efter medicinsk- eller kirurgisk behandling mod overvægt