Vision og Mission

terapi for institutioner i sønderjylland


”Livet er relationer. Resten er bare detaljer”.

(citat: Gary Smally)

Memofos kerneværdier
Memofo betragter inklusion og anerkendelse som en grundlæggende forudsætning for et givtigt samspil mellem parterne. Derfor har jeg en grundlæggende naturlig, nysgerrig, ydmyg og anerkendende tilgang i samarbejdet med kunderne.

Memofo skaber effektive resultater ved at inddrage alles viden, styrker og ressourcer. Det fremmer lysten, motivationen og engagementet i udviklingsprocessen hos alle parter. Derfor indgår memofo i et tæt samarbejder med kunden for at opnå en effektiv og målrettet opgaveløsning.

Memofo arbejder målrettet med udgangspunkt i veldokumenterede, evidensbaserede lærings- og udviklingsmodeller på måder, der forener teori og praksis med let forståelige og praksisnære metoder. Målet er altid at skabe meningsfulde resultater i kundens interesse.

Memofo arbejder dokumenteret og resultatbaseret.

Memofo løser både store og små udviklingsopgaver. Alle med fokus på, inklusion, kvalitet, effektivitet, mediering og engagement.

Memofo henvender sig til:
Mennesker, der sigter mod udvikling og forandring i livet.
Institutioner - folkeskoler, friskoler, efterskoler, ungdoms- og erhvervsuddannelser, produktionshøjskoler, opholdssteder og børnehaver, hvor målet er at skabe inkluderende og motiverende lærings- og udviklingsmiljøer for elever og medarbejdere.
Kommuner og Jobcentre, der arbejder med afklarings- eller udviklingsforløb for borgere, der af forskellige årsager ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet eller uddannelse.

Memofo vil kendes for:
• effektive, konkrete, skræddersyede og praksisnære udviklings- og forandringsforslag
• at alle involverede oplever at være en del af undersøgelsen, processen eller opgaveløsningen
• anerkendelse af forskellighed, der ses som et udtryk for mangfoldighed
• kvaliteten af samspil mellem de involverede i opgaveløsningen
• en helhedsorienteret og en anerkendende tilgang både til opgaver og samarbejdspartere
• en kombination af at være professionel og menneskelig med en ordentlig tilgang til opgaven.terapeut_soenderjylland