Inge Jessen cand.pæd.pæd.psyk. og terapeut

Terapeut i Haderslev og Sønderjylland


Inge Jessen


Jeg er stifter af og arbejder med udviklingen af Memofo. Min baggrund for arbejdet med inkluderende lærings- og udviklingsprocesser bygger på en stor lyst, erfaring og viden til at udvikle mennesker både i personligt regi og i organisationer.

Min faglige baggrund er en kandidatgrad i pædagogisk psykologi og en psykoterapeut uddannelse. Desuden har jeg, i mange år, arbejdet som pædagogisk leder med praksiserfaring inden for inkluderende lærings- og udviklingsprocesser med enkeltpersoner, grupper og teams ofte på tværs af faggrupper og niveauer i organisationer.

Sideløbende med udviklingen af Memofo arbejder jeg som pædagogisk-psykologisk konsulent i Mødrehjælpen. Jeg er tilknyttet Kræftens Bekæmpelse som vejleder for nuværende og tidligere kræftpatienter og deres pårørende. Desuden er jeg medlem af bestyrelsen for Dannevirke Kostskole, der arbejder med at genskabe elevernes lyst til læring og give dem tro på fremtiden med fokus på elevernes styrker, og hvor der stilles krav - personligt, fagligt og socialt.

Mine uddannelser
• Uddannet cand.pæd. i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet.
• Uddannet individuel-, par- og familieterapeut i systemisk og narrativ metode fra S.I.F.
• Certificeret hypnotisør og hypnoterapeut fra Hypnose Coach.
• Certificeret superbruger PAS-test konsulent, fra NordicPAS i Aarhus.

Mine erfaringer
På universitetet tilrettelagde og iværksatte jeg forskningsbaserede undersøgelser ved institutioner og skoler. Undersøgelserne dannede grundlag for mine eksamensopgaver og sigtede mod udviklingspotentialet for den enkelte eller i organisationen.

Mit grundlag er yderligere mange års praksiserfaring fra inkluderende og motiverende lærings- og udviklingsmiljøer med elever, personale og familier. Her fungerede jeg i alle sammenhænge ofte som underviser, coach, rådgiver eller supervisor.

Parallelt hermed har jeg gennem flere år gennemført mange terapeutiske samtaler med børn, unge, voksne familier og par, hvor problemstillinger er mangfoldige og opleves meget forskellige.
Endelig har jeg deltaget i udvikling af sundhedsfremmende projekter med børn og voksne.
For øjeblikket arbejder jeg bla. med udviklingen af projektet ”Hold Fast”. Det er et studiestartsnetværk for forsørgere under 30, hvor målet er fastholdelse i uddannelse og job.terapeut_haderslev