Parsamtaler/parterapi

Psykoterapi Haderslev


Hvis du savner kvalitet i parforholdet.


Memofo tilbyder professionelle og udviklende samtaler, der sætter fokus på jer og jeres ønsker.

Oplever du:
• At din partner misforstår dig – og du din partner?
• At uenigheder aldrig bliver løst eller har utilsigtede konsekvenser?
• At I går flere dage i tavshed eller har højlydte skænderier?
• At du ofte er fortvivlet over, at I sårer og kritiserer hinanden?

• Når I mest af alt ønsker at forstå, glæde og støtte hinanden?

Det usunde parforhold
De fleste parforhold kan i perioder opleves konfliktfyldte, frustrerende og kriseramte - det er helt almindeligt. Men hvis en eller begge oplever, at konflikter bliver konstante, uløselige, irrationelle og nedbrydende, taler vi om ”usunde parforhold”.

De udløsende faktorer for ”usunde parforhold” kan være mange, her nævner jeg blot nogle få eksempler:
• I har uindfriede forventninger til hinanden
• I har svært ved at lytte til hinanden og tale sammen
• At I ikke giver plads til både at være mig, dig og vi
• I savner gensidig respekt for og støtte til hinanden
• Du er måske nervøs for din partners vrede
• I har måske et forhold, hvor alkohol og/eller vold bliver et ”fælles tredje”

Det afklarende forløb
Uanset om I ønsker en afklaring om jeres fælles fremtid – ”et afklarende forløb”, om I vælger at give jeres parforhold en chance – ”terapeutisk parforløb”, eller om I vælger at opløse forholdet – at sige ”farvel” og skabe et fælles afsæt for et konstruktivt fremtidigt samarbejde, kan parterapi være et vigtigt og brugbart redskab, både for jer hver især, for forholdet og de børn, I måtte have.

"Viljestyrke er noget vi gør - ikke noget vi har. Viljestyrke er at gøre ting, vi ikke har lyst til, men vi gør dem alligevel og har det godt bagefter"
(Citat: Chris McDonald)

I jagten på det perfekte parforhold bliver det vigtigt at tage ansvar for sig selv. Tager du ansvar, for det der er vigtigt for dig, tager du samtid ansvar for ”jer”.

Intet kommer af sig selv, heller ikke forandringer.
Går vi altid går ad de samme stier, oplever vi altid at havne samme sted.
Savner du eller I mere kvalitet i parforholdet?
Memofo, tilbyder professionelle og udviklende samtaler, der sætter fokus på jer og jeres ønsker.

Parterapi hos Memofo
Memofo betragter kvaliteten af samspil som en forudsætning for læring, udvikling og forandring, både hos den enkelte person og i parforholdet. Når I kommer i parterapi hos Memofo, tilrettelægger vi forløbet, så det bliver meningsfyldt og brugbart for jer. I er hver især eksperter i jeres forhold.
I en parterapi hos Memofo vil I opleve, at jeg styrer samtalen, men så det sikres, at I begge kommer til orde. Jeg vil sørge for hensigtsmæssige kommunikationsformer, forholde mig neutralt, nysgerrigt og undersøgende til jeres oplevelser og fortællinger.
Uanset, om I har brug for et ”afklarende-" eller ”terapeutisk-” forløb, eller om I ønsker at sige ”farvel” og søger et fremadrettet samarbejdsforløb, vil jeg inddrage jer og fokusere på jeres styrker og ressourcer samt iværksætte og understøtte en udviklingsproces, der giver mening for jer hver især og for jeres forhold samt de børn I måtte have.

Ønsker du/I mere kvalitet i parforholdet? Tryk her for en uforpligtende samtale.
terapeut_soenderjylland