Individuelle samtaler/terapi

individuelle samtaler Psykoterapi Haderslev


Hvis du ønsker mere kvalitet i livet?Enten
Oplever du:
• Perioder i livet, hvor dit fysiske- eller psykiske velvære rammes af væsentlige begrænsninger?
• At traumatiske begivenheder bliver ved med at ”spænde ben” for den fremtid og det liv, du drømmer om?
• At du står overfor svære beslutninger, tanker der kører i ring,
• eller måske har du en følelse af uduelighed, utilstrækkelighed eller af at være alene?

Eller
• At du fungerer godt, men ønsker dig mere?
• At du har drømme, men tøver med at tage skridtet?
• At du sigter mod personlig udvikling?

Individuelle samtaler
De fleste personer oplever perioder i livet, hvor livsvilkår byder på store, vanskelige, interessante eller betydningsfulde beslutninger. Det er helt almindeligt.

Afhængigt af udfordringens karakter og dit fysiske og mentale overskud, evner og ressourcer kan du opleve det lettere eller sværere at tackle livet, hverdagens udfordringer, krav og forventninger.

Nogle
Ønsker støttende og rådgivende samtaler, der hjælper dem til at skabe luft og overblik i hverdagen. De udløsende faktorer kan være mange, nedenstående er blot nogle få eksempler:

• Psykisk sårbare - angst og depression
• Robusthed – at klare hverdagen når livet er svært
• Ensomhed
• Selvværd og selvtillid
• Kritisk sygdom
• Overvægt - undervægt
• Præstationsangst
• Uhensigtsmæssig reaktionsmønster
• Mentalisering
• Særligt sensitive

Andre
Har luft og overskud, men søger i højere grad en samtalepartner, der kan skabe et udfordrende og udviklende rum, hvor de undersøger, hvad livet også kan indeholde.

• Personlig udvikling – hvad drømmer du om? Personligt/fagligt?
• Alene (have mistet, eller skilsmisse) – hvordan ønsker du at forme tilværelsen?
• Afskediget – hvilke nye muligheder åbner sig?

For mange mennesker udløser alt nyt – utryghed, tvivl og måske små ”sommerfugle i maven”. På samme tid opstår et håb, en spænding og en forventning om noget nyt og bedre. Men intet kommer af sig selv, heller ikke forandringer. Hvis vi altid går ad de samme stier, vil vi opleve altid at havne samme sted.

”At vove er, at tabe fodfæste for en stund. Ikke at vove, er at tabe sig selv”.
(Citat: Søren Kierkegaard)

Individuelle samtaler hos Memofo
Memofo betragter kvaliteten af samspil som en forudsætning for læring, udvikling og forandring. Når du kommer til individuelle samtaler hos Memofo, skal du være indstillet på at indgå i et samarbejde. Jeg har ikke løsningen på dine problemer, udfordringer, ønsker eller drømme, men stiller mig til rådighed som din samarbejdspartner.
Du er eksperten i dit liv, du ved, hvad der er betydningsfuldt og meningsfyldt for dig. Jeg tilrettelægger forløbet, så samtaler bliver meningsfulde og brugbare for dig.
I en individuel samtale hos Memofo vil du opleve, at jeg stiller min viden, erfaring og arbejdsmetoder til rådighed. Jeg styrer samtalen på en måde, der sikrer, at vi beskæftiger os med dig, dine historier og dine oplevelser. Alle forhold du oplever, der har betydning for dit liv og de ønsker om forandringer du måtte have.

Ønsker du mere kvalitet i livet? Tryk her for en uforpligtende samtale.
terapeut_soenderjylland