Hypnose/hypnoterapi

Psykoterapi Haderslev

Hvis vaner, adfærd eller reaktioner står i vejen for dine ønsker…


Måske oplever du områder i dit liv, hvor:
• dine vaner spænder ben, så du ikke når de mål, du sætter dig?
• din adfærd eller reaktioner begrænser dig i det, du ønsker at opnå?
• du søger en indre ro, der giver dig den nødvendige energi til at klare udfordringer i hverdagen?
• måske er det noget helt andet?

Hvad er hypnose og hypnoterapi?
Hypnose er en behagelig og afslappet opmærksomhedstilstand, hvor du tillader dig selv at tage dit ubevidste sind med på råd.
Opmærksomhedstilstanden kan sammenlignes med dagdrømmeri, eller det vi i daglig tale kalder at ”falde i staver”.
Mange beskriver tilstanden, som at være vågen og at sove på samme tid.

Hvorfor/hvordan virker hypnose?
Under hypnosen, er det ubevidste sind afslappet, åbent og modtagelig. Denne afslappede tilstand medfører en høj grad af modtagelighed overfor positive forslag og forandringer.
Under hypnose…
• fortæller du dit ubevidste sind, at du er parat til at samarbejde med den del af dig, for at skabe de ønskede forandringer.
• samarbejder du og terapeuten ved at gå direkte til det tidspunkt i dit liv, hvor den bagved liggende følelse, uvane, reaktion har sit udspring.
• arbejder vi ganske enkelt hurtigere og dybere end andre terapiformer, derfor færre behandlinger.

Netop fordi du samarbejder med dit ubevidste sind, at vi samarbejder om- og går direkte til sagen, kan de mange uønskede vaner, adfærd og reaktioner ændres eller justeres hurtigt, nænsomt og med meget gode resultater.

Hvor kan vi inddrage hypnose og hypnoterapi?
Hypnose og hypnoterapi kan anbefales i behandlingen af mange forskellige uønskede vaner, handlinger og reaktioner. Nedenstående er eksempler på temaer, hvor Memofos formål samt mine interesser og specialer inddrages.

• Selvværd
• Angst
   - Eksamen
   - Fobi
• Kritisk sygdom
   - Depression
   - Stress
• Indre motivation
   - Rygestop
   - Stop neglebidning
   - Vægttab
   - Sundere kostvaner
   - Sundere motionsvaner

Hvorfor hypnose eller hypnoterapi hos Memofo?
Fordi jeg bla. er:
• certificeret hypnotisør og hypnoterapeut.
• eksamineret psykoterapeut, MPF med mange års erfaring
• cand.pæd.pæd.psyk. fra Aarhus Universitet

Ønsker du at vide om mig? Tryk her

Dermed har jeg et fagligt- og erfaringsmæssigt grundlag for at skabe sammenhæng mellem forskellige behandlingsformer, der alle sigter mod motiverende udviklings- og forandringsprocesser - så de giver mening for dig.

Memofo betragter kvaliteten af samspil som en forudsætning for læring, udvikling og forandring. Når du vælger hypnose eller hypnoterapi hos Memofo, skal du være indstillet på at indgå i et samarbejde med mig.

”Jeg stiller mig til rådighed som din professionelle samarbejdspartner, men du har nøglen til din forandring”.

Jeg har ikke løsningen på dine problemer, udfordringer, ønsker eller drømme. Men ved at indgå i et gensidigt samarbejde, hvor du er eksperten på dig og jeg på det hypnoterapeutiske rum, tilrettelægger jeg hypnoterapien så den bliver meningsfuld og brugbar i forhold til de forandringer du stræber efter.

Hypnose eller hypnoterapi er opbygget således:
1. Indledende samtale – hvad ønsker du ændret og hvad vil du opnå
2. Hypnose eller hypnoterapi – vi arbejder det vi har drøftet under punkt 1
3. Afrunding

Under en hypnose eller hypnoterapi hos Memofo vil du opleve, at jeg stiller min viden, erfaring og arbejdsmetoder til rådighed.
Jeg målretter hypnosen dit ønske og inddrager det, vi har talt om under den indledende samtale.
Jeg fokuserer på dig og dit ønske om forandring, dine behov, dine styrker og dine ressourcer. Derved bliver du aktivt i din egen forandring.

Ønsker du forandringer? Tryk her for en uforpligtende samtale.terapeut_soenderjylland