Familierådgivning/familieterapi

Psykoterapi Haderslev


Hvis I vil være stærke sammen...


Oplever du at I har forsøgt alt, og savner at være fælles om at løse vanskelige situationer i familien.
• At I støder ind i endnu flere problemer eller vanskelige situationer, når I forsøger at løse problemet?
• At du ofte bliver fortvivlet over, at I sårer og kritiserer hinanden?
• At du oplever, at en i din familie er ramt af et problem, der får indflydelse i en grad, så hele familien rammes?
• At I misforstår hinanden, ser forskelligt på problemet, eller at samværet i familien belastes på måder, der betyder, at I skændes eller undgår hinanden?

• Når I mest af alt har brug for at hjælpe og støtte hinanden.

Familien på kollisionskurs
De fleste familier kan i perioder opleves konfliktfyldte, frustrerende og kriseramte. Det er helt almindeligt.
Når jeg taler om ”familier på kollisionskurs”, ser jeg på forhold, hvor en eller flere i familien oplever, at konflikter bliver uløselige, irrationelle og nedbrydende.

De udløsende faktorer for ”familier på kollisionskurs”, kan være mange, her er blot enkelte eksempler:
• Problemer, der udvikler sig til konflikter i familien
• Uenighed om opdragelse
• Når familien rammes af:
   - Kritisk sygdom
   - Psykisk sygdom
   - Afskedigelse fra jobbet
   - Arbejdsskader
   - Hjælp! Mit barn bliver mobbet, har indlæringsvanskeligheder etc.
   - Adfærdsproblemer

"De betydningsfulde problemer vi har, kan ikke løses med den samme tankegang, hvormed vi skabte dem"
(Citat: Albert Einstein)

Hos mange familier kan problemer ofte opleves så massive, så ødelæggende og så opslidende, at et samarbejde med en professionel ses som den mest skånsomme vej.
I jagten på den lykkelige familie er det vigtigt at tage ansvar - også selvom problemerne kan synes uløselige.

Familieterapi hos Memofo
Memofo betragter kvaliteten af samspil som en forudsætning for læring, udvikling og forandring, både hos den enkelte person og i selve familien. Når I vælger familieterapi hos memofo, tilrettelægger vi et forløb, så det bliver meningsfyldt og brugbart for jer. I sidder hver især med jeres oplevelse af problemets indflydelse på jeres liv som enkeltperson og som del af familien.

I en familieterapi hos memofo vil I opleve, at min viden, erfaring og arbejdsmetoder hjælper jer på vej. Jeg styrer samtalen, men så det sikres, at I alle kommer til orde.
Jeg vil sørger for hensigtsmæssige kommunikationsformer og stiller mig til rådighed som sparringspartner og ”katalysator”. Under samtalerne vil vi i meget høj grad beskæftige os med jeres individuelle oplevelser, forståelser og meninger, som har betydning for jer.

Jeg vil fokusere på jeres individuelle behov, styrker og ressourcer, så I og familien bliver en del af udviklingsprocessen, der sigter mod nye måder at være sammen på. Nye måder, der giver mening for jer hver især og for familien samlet set.

Hvis I savner at være stærke sammen, Tryk her for en uforpligtende samtale.
terapeut_soenderjylland