Coaching

coaching for private og jobcentre/institutioner i sønderjylland


…hvis vaner, adfærd eller tankemønstre spærrer vejen for det, der er muligt…


Oplever du områder i dit arbejdsliv, hvor:
• Du er gået i stå, eller ønsker der skal ske noget?
• Du keder dig og trænger til nye spændende udfordringer?
• Du går med tanken om at ”skifte spor”, men ved ikke hvordan?

Eller ...
Måske står du overfor job- eller studieafklaring, hvor:
• En afdækning af styrker og ressourcer er afgørende for job- eller studievalg.
• Personlige, sociale eller faglige udfordringer vanskeliggør betydningsfulde beslutninger.
• En arbejdsskade nødvendiggør et karriereskifte.

Hvad er coaching?
Coaching er en professionel samtale, hvor effektive spørgeteknikker, hjælper og støtter personer således at:
• Det umulige kan blive muligt.
• Vanetænkning udfordres.
• Refleksive tankemønstre og –processer udvikles.

Coaching er en effektiv og fokuseret metode til at skabe forandring.
Coaching drejer sig om at afdække potentialer og ressourcer.
Coaching handler om at øge bevidstheden.
Coaching handler om at sætte realistiske mål.

Coaching er IKKE rådgivning, vejledning eller terapi, men i højere grad en samtale, der åbner for refleksioner, nye perspektiver, måder at tænke om udfordringer på og dermed få øjnene op for nye muligheder.

Sådan foregår coaching hos Memofo?
Memofo tilstræber at opgaver løses professionelt og effektivt, så de bliver meningsfulde og i din interesse.

Jeg mener, at vi ved at fokusere på dig, bør inddrage din viden, styrker og ressourcer for at fremme lysten, motivationen og din tro på dig i din udviklingsproces. Derfor skal du være indstillet på, at indgå i et tæt samarbejde med henblik på at opnå effektiv og målrettet coaching.

I en coachende samtale hos memofo vil borgeren opleve, at jeg stiller min viden, erfaring og arbejdsmetoder til rådighed.
Jeg styrer samtalen på en måde, der blandt andet kan:
• Hjælpe dig i afdækningen af dine styrker og ressourcer.
• Hjælpe dig til realistisk målsætning.
• Udfordre dine tanke- og handlemønstre.
• Tilrettelægge en ”køreplan”.

Ønsker du kvalitet i dit arbejdesliv, så kontakt Memofo.
Tryk her for en uforpligtende samtale
.
terapeut_soenderjylland